1. Zapamietaj artmetykę w informatyce i matematyce według tabeli:

arkusz

 

Ćwiczenia

  1. W arkuszu kalkulacyjnym oblicz przykłady lekcji poprzedniej.

  2. Oblicz również:

    1. 24,

    2. (-2)1/3,

    3. (∏-5 - 1/4) / (2 - 1/2),

    4. pierwiastek z 3 - pierwiastek  z 2.

Dodatkowe informacje