1. Budowa bazy danych

  • pola bazy,

  • rekordy,

  • nagłówek pola.

 2. Jakie znasz typy pól (wymień przynajmniej 6)?

Ćwiczenia

 1. Jakie typy pól wybierzesz dla następujących nagłówków pól:

  • imię ucznia,

  • czy ubezpieczony?,

  • data zakupu.

 2. Zaprojektuj dwie tabele bazy danych uczniów twojej klasy. Pierwsza tabela zawierać będzie - imię, nazwisko i datę urodzenia. Druga - czy kobieta?, ulicę, numer domu i e-mail. Wstaw 5 rekordów.

Dodatkowe informacje