Ćwiczenia

  1. Na podstawie tabeli DANE PERSONALNE I PŁACE zaprojektuj kwerendę, która pokaże pracowników - mężczyźni i wysokość ich zarobków. Posortuj dane według wysokości zarobków.

  2. Zaprojektuj kwerendę, która pokaże pracowników urodzonych w latach 70-tych. Posortuj dane.
  3. Zaprojektuj kwerendę która pokażekobiety z Konstantynowa lub Łodzi zarabiających mniej niż 4000 zł. Posortuj dane.

  4. Znajdź ludzi których nazwisko zaczyna się Ł i 3 litera zawiera znak 'w' oraz miasto jest na 'P'.

Dodatkowe informacje