Ćwiczenia

  1. Z jakich 4 elementów składa się sieć komputerowa.
  2. Podaj rodzaje medium transmisyjnego.
  3. Wyjaśnij pojęcia WAN, MAN, LAN.
  4. Wyjaśnij w znaczenie fizyczne i logiczne pojęcia: INTERNET i INTRANET.
  5. Administrator sieci - wyjaśnij znaczenie.
  6. Podaj znaczenie pojęcia serwer. Jakie znasz rodzaje serwerów?
  7. Podaj adres sieciowy, maskę i adres bramy komputerów w pracowni.

Dodatkowe informacje