Ćwiczenia

  1. Przygotuj tabliczkę mnożenia 1x10.

  2. W komórce 1x1 przygotuj prawidłową formułę.

  3. Skopuj i wklej formułę do pozostałych komórek.

  4. Przygotuj nową tabliczkę 11x20 w nowym arkuszu.

Dodatkowe informacje