Ćwiczenia

  1. Przygotuj tablelkę funkcji y = 2x - 15 w zakresie -20 do 20 z krokiem 1.

  2. Oblicz wartość dla -20 i skopiuj do pozostałych komórek.

  3. Utwórz wykres funkcji.

  4. Uzupełnij arkusz i przeredaguj formuły tabeli o parametry funkcji "a" i "b".

  5. Analizuj wykres dla np a=0, b=0...

Dodatkowe informacje