Ćwiczenia

  1. Podaj wersję angielską i polskie znaczenie następujących akronimów:   ASCII, BIOS, CMYK, DNS, DVD,  FTP, HTTP, IP, NTFS, RGB, DSL, DPI, .

  2. Wyjaśnij znaczenie pojęć: firewall, ruter, znacznik HTML-a, podpis elektroniczny, smartfon, tablet, środowisko zintegrowane, profil zaufany ePUAP, Płatnik.

Dodatkowe informacje