Napisz program w C++. Każdy w nowym oknie DEV C++. Wykorzystaj swój szablon z poprzedniej lekcji.
  1. Wprowadź zmienną x i wydrukuj na ekranie powiększoną dwa razy.
  2. Oblicz objętość walca o promieniu r i wysokości h.
  3. Oblicz 23% z danej liczby.
  4. czy podana liczba jest parzysta.
  5. czy podane 3 liczby mogą być bokami trójkąt prostokątnego.
  6. sortujący rosnąco dwie liczby.
  7. wskazujący która liczba jest większa z 2-ch podanych.

Dodatkowe informacje