1. Wyjaśnij za pomocą programowej pomocy co to jest makro.

 Ćwiczenia

  1. Utwórz makro w Excelu przy pomocy rejestratora makr (Narzędzia => Makro => Zrejestruj nowe makro) o nazwie Seria1
  2. Makro ma wypełniać 10 komórek pionowo serią danych (w dowolnym zakresie komórek) – zaczynamy od 1 ,2 ...
  3. Odtwórz zarejestrowane makro Seria1.
  4. Utwórz makro w Wordzie o nazwie Just1. Makro ma wyjustować dany akapit.
    Utwórz makro wstawiające tabele o wymiarze 5x7.

 

Dodatkowe informacje