Ćwiczenia

  1. Rozwiąż metodą graficzną układ równań liniowych

 

y = 2x - 10

 

 

y = -x + 0
 
  1. Rozwiąż metodą graficzną układ równań nieliniowych

 

y = x2 - 2x - 14 

 

 

y =  -2x - 5

 

Dodatkowe informacje