Ćwiczenia

  1. Wykonaj jeden rzut kostką do gry wykorzystując funkcje LOS().
  2. Teraz wykonaj 1000 rzutów.
  3. Oblicz ilość wystąpień  kolejnych liczb. Wykorzystaj funkcje LICZ.JEŻELI.
  4. Wykonaj symulację drugiego rzutu.
  5. Policz sumę oczek z dwóch rzutów.
  6. Policz ilość występowań kolejnych sum.
  7. Wykonaj wykres kolumnowy ilości występowań względem sumy oczek. Wnioski?

 

 

Dodatkowe informacje