Zadania

Napisz program

 1. wprowadź zmienną x i wydrukuj na ekranie powiększoną dwa razy,
 2. oblicz objętość walca o promieniu r i wysokości h,
 3. liczący a procent z liczby b,
 4. liczący kwadrat różnicy 2-ch liczb,
 5. przeliczający temperaturę w oC na temperaturę w oK. 
 6. obliczający rezystancję jeżeli znane jest napięcie i natężenie prądu.
 7. obliczający okres drgań jeżeli znana jest częstotliwość drgań.
 8. obliczający wysokość spadku jeżeli znany jest czas spadku,
 9. przeliczający jednostki wyrażone w km/h na m/s. 
 10. liczący różnice kwadratów 2-ch liczb,
 11. obliczający gęstość ciała,
 12. obliczający pewien procent z danej liczby,
 13. obliczający pole kuli,
 14. liczący energię mechaniczną ciała,
 15. obliczający kwadrat różnicy 2-ch liczb,
 16. sprawdzający czy trzy boki trójkąta mogą być trójkątem prostokątnym,
 17. wskazujący która z 2-ch liczb jest większa,
 18. wskazujący czy dana liczba jest, zerem, dodatnia czy ujemna,
 19. podająca czy dana liczba jest parzysta,
 20. podająca czy dana liczba jest podzielna przez 7,
 21. określający czy 2 liczby są równe,
 22. liczący zmianę Euro na złoty,
 23. liczący pole koła,
 24. obliczający pole trapezu,
 25. sortujący rosnąco 2-wie liczby,
 26. sortujący malejąco 2-e liczby,
 27. liczący wartość n-ego wyrazu ciągu Fibonacciego,
 28. liczący wartość n-ego wyrazu ciągu geometrycznego,
 29. sprawdzający czy podane 2-e liczby leżą na wykresie funkcji y=x2-16.

 

Dodatkowe informacje