Plan pracy, plan wynikowy i kryteria oceniania ucznia przedstawiają zakres treści nauczania oraz sposoby i metody badania kompetencji uczniów. Proszę zapoznać się z całościa programu nauczania, który znajdziesz tutaj... .

Dodatkowe informacje